MH ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນລູກຄ້າທີ່ມີສີສັນລະດັບໂລກ. ແຕ້ມຈາກຫໍສະມຸດສີປະກອບມີຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄັນ, Mh ບັດສີ ສະ ໜອງ ທາງເລືອກໃນຮົ່ມ 400 ອັນ, ຍັງມີ Mh ຕອບສະ ໜອງ ຢ່າງໄວວາ ສຳ ລັບການສືບພັນສີຍ້ອມສີທີ່ ເໝາະ ສົມ, ສະ ເໝີ ກັບຄວາມຕ້ອງການຫຍິບຂອງທ່ານ.

ການວັດແທກສີ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊ່ຽວຊານໄດ້ພັດທະນາລະບົບການວັດແທກສີ. ການກໍານົດສີແຕ່ລະສະຖານທີ່ໂດຍສີພື້ນທີ່, ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຕົວຈິງເພື່ອວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສີ. ມີຈໍານວນພື້ນທີ່ສີທີ່ມີຢູ່.

ປະໂຫຍດຂອງການວັດແທກສີ

ນອກເຫນືອຈາກການປ່ຽນແປງສີຂອງວັດຖຸເປັນຈໍານວນຈິງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນການວັດແທກສີ, ມັນຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສີ, ສະດວກໃນການຈັບຄູ່ສີແລະການສື່ສານສີ. ການສະຫນອງໃນທົ່ວໂລກໃນຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຫຍິບຕ້ອງມີຄວາມສາມາດເຮັດການສື່ສານທັນທີດ້ວຍສູດສູດສີແລະມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ. ໂດຍການວັດແທກສີ, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກສົ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງໄປຍັງສະຖານທີ່ຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ.

ສີ