ກະທູ້ FICOTH ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນລາຄາແຂ່ງຂັນ.

FICOTH BRAND CORE VALUE: TECHNOLOY, COOPERATION
ຫມາຍຄວາມວ່າ: ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງສໍາລັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ

FICOTH Brand
FICOTH Brand
FICOTH Brand